Պորտֆոլիո

 

Ցանկացած տեսակի բնակելի տարածքի դիզայն-նախագծի մշակման ժամանակ մեր ընկերությունն առաջնորդվում է բաձարձակապես պատվիրատուի նախասիրություններով՝ հաշվի առնելով նրա ապրելակերպը, պահանջները և սովորությունները: Մենք ստեղծում ենք անհատական մթնոլորտ, որպեսզի   Ձեզ զգաք հարմարավետ և հանգիստ:

Ինտերիրերի դիզայնի ծառայությունը   ներառում է՝ 

  • խորհրդատվություն,
  • տարածքի չափագրում, 
  • հատակագծի 2-3 տարբերակ՝ կահույքի մոդելավորմամբ և վիզուալիզացիայով, 
  • կահույքի անհատական նախագծում, 
  • շինարարական նյութերի, դեկորատիվ պարագաների անհատական ընտրություն, 
  • լուսային խբերի պլանի տրամադրում (ըստ ցանկության), 
  • նախահաշվարկ