Ճարտարապետական արվեստանոց

Ցանկացած ոճի և բարդության բնակելի և հասարակական շինությունների նախագծում։

Ցանկացած ոճի և բարդության բնակելի և հասարակական շինությունների նախագծում։

Տեքստուռա ընկերությունը տրամադրում է ինչպես բնակելի շենքերի, այնպես էլ ոչ բնակելի համալիրների նախագծման ծառայություններ: Բնակելի օբյեկտների նախագծում՝ բազմակողմանի գործընթաց , որն իր մեջ ընդգրկում է ճարտարապետա-շինարարական նախագծի նախապատրաստումն, ինչպես նաև ջեռուցման, էլեկտրաէներգիայի և ջրամատակարարման, ջրահեռացման, օդորակման և օդափոխության համակարգերի նախագծումը: